نوامبر 23, 2017

استراتژی ساختن یک حرفه برای خودم

يادمه در علم و صنعت كه بوديم، يه استاد خيلي خوبي بود در دانشكده ي صنايع كه همون موقع ها رفت و شد يكي از مديران […]
نوامبر 23, 2017

هدف

در طي اين سالها و كار در قالب تيم هاي مختلف، تجربياتي رو به دست آوردم و هر روز بخه اونها اضافه ميشه كه به نظرم […]
نوامبر 23, 2017

معرفی

سلام. من سروش مرتضي پور هستم. در شهر قزوين به دنيا اومدم و بعد از تحصيل در مدرسه ي استعدادهاي درخشان قزوين براي تحصيل در مقطع […]
//]]>