يه نكته ي خيلي مهمي كه من در اروپا ديدم و در ايران هم تا جايي كه من خبر دارم هست اينه كه وقتي ميريد يه جاي خوبي استخدام بشيد، براشون خيلي مهمه كه در جاي قبلي چقدر مونديد. من هميشه اعتقادم بر اينه (البته بر اساس چيزهايي كه از ديگران ياد گرفتم) كه شما در هر شركتي حداقل ٢ سال بايد بمونيد! وقتي ميخوام كسيو استخدام كنم و به رزومش نگاه ميكنم و ميبينم هر سال يه بار رفته و شركت عوض كرده اولين سوالي كه ميپرسم اينه كه چرا انقد تند تند؟ منطقي كه پشتش هست اينه كه عموما يه نفر كه جذب يه سازمان يا شركتي ميشه، در ٦ ماه اول براي اون شركت ضرر حساب ميشه. چون حقوقي كه ميگيره بيشتر از ميزان ارزشيه كه توليد ميكنه. يه كارفرما براش مهمه كه از سرمايه گذاري اي كه ميكنه و شما رو تعليم ميده چقدر ميتونه استفاده كنه. اگه اين حس رو بهش بديد كه من تنوع طلب هستم و يا به هر علتي (اخلاقي، سوادي، …) نميتونم بيشتر از يك سال در يك جا دووم بيارم، ترجيح ميده شخص ديگه اي رو استخدام كنه.
پس يادتون باشه با تغيير تند تند شغل و نوشتنشون تو رزومتون با اينكه سطر هاي رزومه بيشتر ميشه ولي داريد با دست خودتون شانستون براي پيدا كردن يه كار خيلي خوب رو از بين ميبريد!!

نوامبر 23, 2017

چقدر تو یه شرکت بمونم؟

  يه نكته ي خيلي مهمي كه من در اروپا ديدم و در ايران هم تا جايي كه من خبر دارم هست اينه كه وقتي ميريد […]
//]]>